OPŠTA PRAVILA KORIŠĆENJA VEB-SAJTA I KUPOVINE PROIZVODA

1. UVOD

Ovim pravilima (zajedno sa drugim ovde navedenim dokumentima) se uređuju opšta pravila i uslovi korišćenja veb-sajta (www.NajboljaMama.shop) i kupovine proizvoda na veb-sajtu (u daljem tekstu: „Uslovi").

Pre korišćenja veb-sajta: www.NajboljaMama.shop (u daljem tekstu: veb-sajt) pažljivo pročitajte Uslove kao i Polisu privatnosti i Obaveštenje o kolačićima koja se nalaze na veb-sajtu. Samo korišćenje veb-sajta bilo da ga samo pregledate ili da na njemu kupujete proizvode podrazumeva da ste upoznati sa sadržinom odredaba Uslova, kao i sa sadržinom Polise privatnosti i Obaveštenja o kolačićima i da ste saglasni sa njihovom primenom. U protivnom nemojte koristiti veb-sajt ni na koji način.

2. INFORMACIJE O NAMA

Uslugu prodaje proizvoda na veb-sajtu i sve ostale usluge u vezi sa tim pruža ADVALUE MARKETING DOO BEOGRAD - OGRANAK NAJBOLJA MAMA SHOP sa sedištem u Ralji (Beograd-Sopot) u Ulici Profesora Andonovića 39 b, sa matičnim br: 20469587, PIB-om: 105848187, sa šifrom i nazivom delatnosti 4791 - trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta i sledećim kontakt podacima:

 u ime i za račun privrednog društva:

ADVALUE MARKETING DOO BEOGRAD
Jurija Gagarina 115/VII-71
11070 Beograd (Novi Beograd)
MB: 20469587
PIB: 105848187
Šifra i naziv delatnosti: 7311 - Delatnost reklamnih agencija
imejl adresa: office@najboljamamanasvetu.com
kontakt telefon: +381 63 118 51 01

 

(u daljem tekstu: ADVALUE MARKETING)

3. KORIŠĆENJE VEB-SAJTA

Korišćenjem veb-sajta obavezujete se da nećete kreirati lažne ili obmanjujuće porudžbine u kom slučaju ADVALUE MARKETING zadržava pravo da takvu porudžbinu otkaže i preduzme druge mere u cilju sprečavanje mogućih zloupotreba.

Takođe se obavezujete da navedete tačne podatke (ime i prezime, imejl adresu, adresu za isporuku proizvoda i broj telefona) potrebne za izvršenje ugovora u kupoprodaji proizvoda na veb-sajtu i kako bi ADVALUE MARKETING mogao da stupi u kontakt sa vama u slučaju potrebe.

Za kupovinu proizvoda na veb-sajtu neophodno je da imate najmanje 18 godina odnosno da ste u potpunosti sposobni za zaključenje ugovora u skladu sa važećim propisima.

4. DOSTUPNOST USLUGE ISPORUKE

Usluga isporuke proizvoda koji se prodaju na veb-sajtu je dostupna u više od 240 zemalja. Pregled  zemlja u koje je pored Srbije moguće izvršiti isporuku proizvoda je dostupan na linku: aks.rs/cenovnik

  5. ZAKLJUČENJE UGOVORA

  Kako biste kupili proizvod na veb-sajtu potrebno je da sledite postupak onlajn kupovine:

  1. Odabir proizvoda – po odabiru željenog proizvoda, dodate ga u korpu; 
  2. Po dodavanju željenih proizvoda u korpu potrebno je da odete na stranicu “KORPA”, kliknete na „PLAĆANJE” i popunite tražene podatke za isporuku proizvoda;
  3. Po popunjavanju navedenih podataka potrebno je da kliknete na “Dalje na način dostave” kako bi ste pristupili stranici sa obračunom cene poštarine koju prihvatate klikom na “Dalje na plaćanje”
  4. Izborom opcije dalje na plaćanje dobijate mogućnost da odaberete način plaćanja - “plaćanje pouzećem”, “plaćanje uplatnicom” ili “plaćanje karticom”(dostupno uskoro):
   1. Ukoliko izaberete “plaćanje pouzećem” primićete elektronsku poruku sa potvrdom porudžbine, a ako ima uslova da se ona nesmetano realizuje dobićete i elektronsku poruku sa obaveštenjem da je primljena narudžbina poslata (potvrde isporuke) zajedno sa elektronskim računom i da će vam naručeni proizvod biti isporučen na adresu koju ste u tu svrhu naveli;
   2. Ukoliko izaberete “plaćanje uplatnicom” primićete elektronsku poruku sa potvrdom porudžbine (pregled porudžbine) i uputstvom za plaćanje. Kada uplata bude evidentirana, dobićete obaveštenje da je primljena narudžbina poslata (potvrda isporuke) zajedno sa elektronskim računom i da će vam naručeni proizvod biti isporučen na adresu koju ste u tu svrhu naveli;
   3. Ukoliko izaberete “plaćanje karticom” bićete preusmereni na stranicu za plaćanje servisa Corvus Pay i Banca Intesa ad Beograd i primićete elektronsku poruku sa potvrdom porudžbine (pregled porudžbine). Kada proizvod bude spreman za isporuku, dobićete obaveštenje da je primljena narudžbina poslata (potvrde isporuke) zajedno sa elektronskim računom i da će vam naručeni proizvod biti isporučen na adresu koju ste u tu svrhu naveli.

  Tek po slanju obaveštenja email-a sa obaveštenjem da su poručeni proizvodi poslati (potvrde isporuke) ugovor o kupovini proizvoda se smatra zaključenim. Pored vaše narudžbine i potvrde isporuke i ovi uslovi zajedno sa svim dokumentima na koji se oni pozivaju predstavljaju sastavni deo ugovora o kupovini proizvoda.

  6. PODRŠKA TOKOM KUPOVINE

  ADVALUE MARKETING Vam stoji na raspolaganju za sva pitanja u vezi sa Vašom narudžbinom, a možete ga kontaktirati na veb sajtu putem kontakt obrasca ili napred navedene imejl adresu: kontakt@najboljamama.shop ili br. telefona: +381 63 118 51 01.

  7. ISPORUKA

  ADVALUE MARKETING vam šalje proizvode koje ste naručili preko ,,AKS EXPRESS KURIR’’ d.o.o Šabac sledećeg radnog dana, uključujući i subotu , ukoliko se isporuka vrši na teritoriji Srbije, na adresu koju ste naveli prilikom naručivanja proizvoda.

  Usluga isporuke će biti naplaćena prema sledećem cenovniku (cene ukljčuju PDV):

  • za paket težine od 0,35 do 1kg cena iznosi 250,00 dinara po paketu
  • za paket težine od 1,01 kg do 3kg cena iznosi 280,00 dinara po paketu.

  Svaki naredni kilogram preko težine od 2kg biće naplaćen po standardnom cenovniku navedene kurirske službe koji se može naći na aks.rs/cenovnik.Isporuka se smatra izvršenom čim vi ili treće lice koje ste naveli fizički preuzme proizvod, što se potvrđuje potpisivanjem remnice, dostavnice ili drugih odgovarajućih otpremnih dokumenata prilikom prijema isporuke.

  Usluga isporuke se vrši i van teritorije Srbije. Cenovnik i drugi uslovi isporuke (kao što su rokovi i zemlje) za međunarodni transport su dostupni na aks.rs/cenovnik.

  U slučaju isporuke proizvoda u druge zemlje potrebno je da se pre kupovine proizvoda upoznate sa ograničenjima izvoza, carinskim propisima i bilo kojim drugim relevantnim zakonskim ili drugim odredbama, kao i mogućim troškovima koji mogu da utiču na isporuku odnosno njenu cenu.  

  Usluga isporuke se vrši u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama i uslovima za obavljanje poštanskih usluga koji su dostupni na: aks-sabac.com.

  8. NEMOGUĆNOST ISPORUKE

  U slučaju neuspele dostave, kurir na adresi koju ste naveli ostavlja obaveštenje o pokušanoj isporuci i pokušaće da, u telefonskom dogovoru sa Vama, izvrši isporuku u roku od 2 naredna dana.

  Ukoliko  ni u tom dodatnom roku pošiljka ne bude preuzeta smatraće se da ste raskinuli ugovor o kupovini proizvoda u kom slučaju će vam biti vraćen celukupan iznos koji ste uplatili (uključujući i troškove isporuke).

  9. PRELAZAK RIZIKA

  Rizik slučajne propasti ili oštećenja proizvoda do trenutka predaje proizvode vama ili trećem licu koje ste naveli snosi ADVALUE MARKETING, a isti taj rizik posle trenutka predaje robe vama ili trećem licu koje ste odredili snosite vi kao kupac proizvoda.

  Ukoliko odlučite da odustanete od ugovora o kupovini proizvoda (odustanak od ugovora zaključenog na daljinu) napred navedeni rizik snosite vi sve dok proizvod ne bude isporučen ADVALUE MARKETINGU.

  10. CENA I PLAĆANJE

  Cena proizvoda je iskazana neposredno pored prikaza odnosno opisa proizvoda na veb-sajtu.

  Iznos cene navedene na veb-sajtu obuhvata PDV, ali ne i troškove isporuke iz tačke 7. Uslova koji se dodaju na iznos cene prilikom ispostavljanja računa za naručeni proizvod, osim kada je posebno naznačeno da je cena isporuke (poštarine) uključena u cenu proizvoda.

  ADVALUE MARKETING će obavestiti kupce o ceni isporuke proizvoda (poštarine) pre zaključenja ugovora o kupovini kao što je to navedeno u tački 5. ovih uslova.

  Cene su podložne izmenama u bilo kom trenutku. Izmene cena ne utiču na porudžbine koje su u toku.

  Jedan od koraka zaključenja ugovora o kupovini proizvoda je izbor načina plaćanja i samo plaćanje u zavisnosti od toga kakav ste izbor napravili, kao i davanje tačnih podataka potrebnih za plaćanje karticom.

  Plaćanje možete izvršiti karticama (Master Card, Maestro, Visa) u kom slučaju vas veb-sajt preusmerava na stranicu privrednog društva Corvus Pay koji vam u saradnji sa Banca Intesa ad Beograd omogućava plaćanje.

  Kompletan proces naplate se odvija na stranicama banke koja sa svoje strane obezbeđuje pouzdanost platnog prometa.

  Takođe, plaćanje možete izvršiti i na osnovu uplatnice (uputstva za plaćanje) koja će vam biti poslata zajedno sa potvrdom porudžbine i pouzećem, kao što je to navedeno u tač. 5. i 7. Uslova.

  Sve do trenutka odabira načina plaćanja možete da menjate svoju porudžbinu, a ukoliko ste registrovani korisnik veb-sajta u odeljku “Moj nalog” možete pregledati sve porudžbine koje ste izvršili.

  Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD)..  

  Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

  11. SVOJSTVO KUPCA NA VEB-SAJTU

  Kupovinu možete izvršiti kao registrovani korsinik veb-sajta ili kao gost. Registrovani korisnici mogu da pregledaju i prate svoje porudžbine u odeljku: “Moj nalog” i ne moraju iznova da unose svoje podatke prilikom nove kupovine.

  12. PRAVO NA ODUSTANAK OD UGOVORA

  Ukoliko ste naručili odnosno kupili proizvod na veb-sajtu kao fizičko lice imate zakonsko pravo da odustanete od ugovora u roku od 14 dana i to bez navođenja razloga i obračunavanja dodatnih troškova, osim troškova isporuke proizvoda ADVALUE MARKETING-u.

  Ovo pravo ostvarujete izjavom koju možete dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora koji se nalazi ovde ili na drugi nedvosmislen način.

  U slučaju da izjavu o odustanku date na napred navedenom obrascu ADVALUE MARKETING će vam prijem vašeg zahteva bez odlaganja potvrditi slanjem elektronske poruke na vašu email adresu.

  Izjava o odustanku od ugovora smatra se blagovremenom ukoliko ste je poslali ADVALUE MARKETINGU u roku od 14 dana od dana kada vam je naručeni ili kupljeni proizvod dostavljen.

  Protekom napred navedenog roka (14 dana od dana kada vam je naručeni ili kupljeni proizvod dostavljen) gubite pravo na odustanak od zaključenog ugovora o kupovini proizvoda.

  Od dana kada je vaša izjava o odustanku poslata ADVALUE MARKETINGU pod uslovom da istovremeno sa njom niste poslali i proizvod koji vraćate počinje da teče novi rok od 14 dana u kojem ste dužni da ADVALUE MARKETINGU vratite proizvod koji je predmet konkretne kupovine. Ukoliko u navedenom roku ne vratite, odnosno ne pošaljete proizvod smatra se da niste odustali od ugovora.

  U slučaju da odustanete od ugovora saglasni ste da vam novac koji ste platili za kupovinu proizvoda bez obzira na način plaćanja koji ste primenili bude vraćen na vaš račun zbog čega je potrebno da u izjavi za odustanak od ugovora navedete tačan broj vašeg računa i poslovnu banku kod koje se nalazi vaš račun.

  ADVALUE MARKETING će bez odlaganja proveriti urednost vraćenog proizvoda i izvršiti povraćaj uplata koje je primio od vas, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio vašu izjavu o odustanku, pri čemu može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije proizvod koji se vraća, ili dok mu ne dostavite dokaz da ste mu poslali robu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada vam ADVALUE MARKETING ponudi da sam preuzme proizvod.

  13. ODGOVORNOST ADVALUE MARKETINGA ZA SAOBRAZNOST PROIZVODA UGOVORU I VAŠE PRAVO NA IZJAVLJIVANJE REKLAMACIJE

  ADVALUE MARKETING je dužan da vam isporuči proizvode koje ste narućili, a koji su saobrazni zaključenom ugovoru o kupovini proizvoda, to jest:

  • odgovaraju opisu koji je dao ADVALUE MARKETING na veb-sajtu;
  • imaju svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju ste je nabavili, a koja je bila poznata ADVALUE MARKETINGU ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora o kupovini proizvoda;
  • imaju svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
  • ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovaraju onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što vi možete osnovano da očekujete s obzirom na prirodu proizvoda i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane ADVALUE MARKETINGA.

  ADVALUE MARKETING odgovara za nesaobraznost isporučenih proizvoda koja se pojavi u periodu od dve godine od trenutka prelaska rizika na vas iz člana 9. Uslova ako:

  • je postojala u času prelaska rizika na vas, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost ADVALUE MARKETING znao;
  • se pojavila posle prelaska rizika na vas, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska pomenutog rizika.

  ADVALUE MARKETING je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje vam je predao radi samostalne instalacije ili montaže.

  Ako vam je u trenutku zaključenja ugovora o kupovini proizvoda bilo poznato ili vam nije moglo ostati nepoznato da proizvod nije saobrazan ugovoru ADVALUE MARKETING ne odgovara za takvu nesaobraznost, kao i za nesaobraznost koja je neznatna.

  Ukoliko proizvod koji ste kupili nije saobrazan ugovoru o kupovini proizvoda pod uslovom da ste obavestili ADVALUE MARKETING o nesaobraznosti, imate pravo da po svom izboru u roku od šest meseci od prijema proizvoda zahtevate od ADVALUE MARKETINGA da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahtevate odgovarajuće umanjenje cene ili da raskinete ugovor u pogledu tog proizvoda.

  U slučaju da se nesaobraznost pojavi posle isteka napred pomenutog roka od šest meseci imate pravo da zahtevate da ADVALUE MARKETING otkloni nesaobraznost opravkom ili zamenom.

  Možete izjaviti reklamaciju zbog nesaobraznosti kupljenih proizvoda zaključenom ugovoru, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

  Reklamaciju možete izjaviti popunjavanjem i slanjem reklamacionog obrasca koji možete naći ovde ili sastavljanjem reklamacije u slobodnoj formi elektronskim putem na kontakt@najboljamama.shop ili popunjavanjem i slanjem kontakt formulara, pisanim putem na ADVALUE MARKETING DOO BEOGRAD - OGRANAK NAJBOLJA MAMA SHOP, Ulica Profesora Andonovića 39 b, 11233 Ralja (Beograd-Sopot) ili telefonom na: +381 63 118 51 01.

  U svakom od navedenih oblika odnosno načina izjavljivanja reklamacije potrebno je da predočite odnosno dostavite ADVALUE MARKETINGU račun ili drugi dokaz o kupovini (kopija računa, i sl.) i kad god je to moguće dostavite i kupljeni proizvod na koji se vaša reklamacija odnosi.

  ADVALUE MARKETING je dužan da vam izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je vaša relamacija zavedena u njegovoj evidenciji primljenih reklamacija i da vam najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije elektronskim putem odgovori na izjavljenu reklamaciju.

  ADVALUE MARKETING će vas u svom odgovoru obavestiti o tome da li prihvata vašu reklamaciju, izjasniće se o vašem zahtevu i daće konkretan predlog i navešće rok za rešavanje vaše reklamacije, pri čemu taj rok ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

  ADVALUE MARKETING je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost od vas.

  Obaveze ADVALUE MARKETINGA za materijalne nedostatke proizvoda u slučaju kad ste proizvod kupili kao pravno lice i vaša prava po tom osnovu uređena su Zakonom o obligacionim odnosima.

  ADVALUE MARKETING Vam stoji na raspolaganju za sva pitanja u vezi sa Vašom narudžbinom, a možete ga kontaktirati na veb sajtu putem kontakt obrasca ili napred navedene imejl adresu:kontakt@najboljama.shop ili br. telefona: +381 63 118 51 01

  14. POVRAĆAJ SREDSTAVA

  U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, ADVALUE MARKETING (veb-sajt: www.NajboljaMama.shop) je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

  15. KORIŠĆENJE VEB-SAJTA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA

  Dužni ste da prilikom koriščenja veb-sajta ni na koji način ne zloupotrebljavate pristup i sadržaj na veb-sajtu.

  Korišćenje veb-sajta podleže ovim uslovima ali i svim relevantnim propisima u vezi sa zaštitom intelektualne svojine, elektronskoj komunikaciji, zakonitom upotrebom interneta i drugim koji važe i primenjuju se u Republici Srbiji.

  ADVALUE MARKETING će vam ograničiti ili onemogućiti koriščenje veb-sajta u slučaju da ga koristite na nezakonit ili neprikladan način i prijaviće vaše ponašanje nadležnim organima. 

  16. ZAŠTITA PRIVATNOSTI KORISNIKA

  ADVALUE MARKETING se u ime veb-sajta: www.NajboljaMama.shop obavezuje da će čuvati privatnost svih svojih kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u ADVALUE MARKETING-u i njegovi poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

  Više o zaštiti privatnosti korisnika možete pročitati u Polisi privatnosti.

  17. ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

  Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

  Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

  18. VEZE SA NAŠEG VEB-SAJTA

  Veze koje sadrži veb-sajt, a koji vas upućuju na druge veb-sajtove i sadržaje trećih lica se daju samo u informativne svrhe što znači da ADVALUE MARKETING nema kontrolu nad tim veb-sajtovima odnosno sadržajima i/ili materijalima koji se na njima nalaze.  

  19. PISANA KOMUNIKACIJA

  Korišćenjem veb-sajta prihvatate da se komunikacije između vas i ADVALUE MARKETINGA uglavnom odvija elektronskim putem (imejlom ili objavljivanjem obaveštenja odnosno informacija na veb-sajtu). U svrhu izvršenja zaključenog ugovora slažete se i prihvatate upotrebu elektronskog načina komunikacije koja će kad god je to moguće biti peimenjena kao zamena za komunikaciju pisanim putem osim ako važeći propisi izričito ne zahtevaju da se određena komunikacija obavlja isključivo pisanim putem.

  20. PRENOS PRAVA I OBAVEZA

  Ugovor o kupovini proizvoda zaključen između vas i ADVALUE MARKETINGA je obavezujući za obe strane, kao i za odgovarajuće pravne naslednike, prenosioce i opunomoćenike.

  Ne možete da prenosite, ustupate, dajete ili na bilo koji drugi način prenosite ugovor o kupovini proizvoda ili bilo koja prava ili obaveze koje proizlaze iz ugovora bez prethodne pisane saglasnosti ADVALUE MARKETINGA.

  ADVALUE MARKETING s druge strane i iz praktičnih razloga može da čini sve napred navedeno bez vaše prethodne pisane saglasnosti s tim što prenos, ustupanje, davanje samog ugovora o kupovini proizvoda ili u vezi sa istim od strane ADVALUE MARKETINGA neće uticati na vaša prava koja imate po zakonu kao potrošač, niti na bilo koji način umanjiti obaveze koje je prema vama preuzeo ADVALUE MARKETING.

  21. KOMPLETAN UGOVOR

  Ovi uslovi i svaki dokument na koji se oni pozivaju, čine sastavni deo ugovora o kupovini proizvoda pod uslovom da su važili u vreme zaključenja ugovora između vas i ADVALUE MARKETINGA.

  22. NAŠE PRAVO NA IZMENU OVIH ODREDABA

  ADVALUE MARKETING zadržava pravo da u svakom trenutku pregleda i izmeni odredbe Uslova kao i drugih dokumenata na koja se oni pozivaju s tim što se na vas primenjuju pravila koja su važila u trenutku u kojem ste koristili veb-sajt odnosno u trenutku zaključenja ugovora, osim ako retroaktivna primena nije diktirana važečim propisima ili odlukom nadležnih organa, u kom slučaju se promene mogu odraziti i na nerealizovane porudžbine. 

  23. VAŽEĆE ZAKONODAVSTVO I SUDSKA NADLEŽNOST

  Korišćenje veb-sajta i ugovori o kupovini proizvoda uređuju se zakonima Republike Srbije.

  Svi sporovi koji proizađu iz korišćenja veb-sajta ili u vezi sa ugovorima o kupoprodaji su u nadležnosti sudova u Srbiji.

  24. PRIMENA ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA I DRUGIH PROPISA

  Na sva pitanja koja nisu uređena ovim uslovima i drugim dokumentima na koja se oni pozivaju se primenjuje Zakon o obligacionim odnosima i drugi relevantni važeći propisi.

   

  Poslednji put ažurirano 12.03.2020. godine